" /> Thông báo số 7421/UBND-YT ngày 13/11/2021 về việc hướng dẫn chủ động tổ chức tự lấy mẫu test nhanh để tầm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. - TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TP. HUẾ
 

''

Ngày 29 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:07 24/11/2021  

Thông báo số 7421/UBND-YT ngày 13/11/2021 về việc hướng dẫn chủ động tổ chức tự lấy mẫu test nhanh để tầm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP Huế đã có thông báo số 7421/UBND-YT ngày 13/11/2021 về việc hướng dẫn chủ động tổ chức tự lấy mẫu test nhanh để tầm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Huế xin đăng tải và chia sẻ để cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19.

- "Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội"

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 34

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác