''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:01 09/10/2019  

- Thông báo nộp hồ sơ bổ sung nâng bậc lương quý 3 và nộp hồ sơ quý 4 năm 2019


- Thông báo  nộp hồ sơ bổ sung nâng bậc lương quý 3 và nộp hồ sơ  quý 4 năm 2019, vượt khung , thâm niên nghề.

- Thời gian gia hạn nộp hồ sơ : hạn cuối  đến ngày 14/10/2019, tại Cô Hương Kế toán trưởng (Cơ sở 1 )(sau thời gian này Cô Hương sẽ không giải quyết nữa ).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đến hạn nộp hồ sơ nâng lương quý 3 lương đối với những trường hợp sau :

1. Những người nâng lương trước hạn.

2. Nâng bậc lương đúng hạn, vượt khung thâm niên nghề,thâm niên nghề đúng hạn:

Nộp 02 bản quyết định hưởng lương hiện tại (bản photo).

3. Đối với những CB, GV, NV nâng bậc lương sớm:

Nộp 03 bản quyết định lương hưởng hiện tại và 03 bản giấy tờ khen thưởng thành tích (bản photo).

4. Đối với những CB, GV, NV hưởng thâm niên nhà giáo lần đầu ( giảng dạy liên tục 5 năm, không tính thời gian tập sự):

 Nộp (phô tô) 02 quyết định vào biên chế, phô tô quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ khi đi làm đến nay. 


Số lượt xem : 195

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác