''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:27 22/10/2021  

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021-2022

 - Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện Công văn số 2429/SGD&ĐT-VP ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CB, CC, VC năm học 2021-2022;

- Căn cứ Thông báo số 256/TB-GDNNTX ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021-2022.

- Trung tâm đã tổ chức buổi Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 

 

 

Đoàn chủ tịch gồm 03 ông/bà có tên sau:

          1. Ông Lê Trần Việt Sơn - Giám đốc Trung tâm.

         2. Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Trung tâm

         3. Ông Hồ Ngọc Trọng – Chủ tịch Công đoàn  

- Các Thầy, Cô đóng góp ý kiến.

- Các Thầy, Cô đóng góp ý kiến.

- Các Thầy, Cô đóng góp ý kiến.

 

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

 - Trao bằng khen cho các Thầy, Cô có thành tích xuất sắc .

Số lượt xem : 69

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác