''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

THĂM LỚP XÓA MÙ CHỮ TẠI PHƯỜNG HƯƠNG SƠ

  • KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2014 - 2015
    Thứ sáu, ngày 05 tháng 9 năm 2014 nắng thu trong veo, tinh khôi như áo học trò. Cùng với tất cả học sinh trên cả nước, Trung tâm GDTX Huế tưng ...

Trang 1/3
1 2 3