''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:44 13/12/2018  

Thông báo đánh giá xếp loại 6 tháng cuối năm 2018
Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung tâm thông báo các Tổ CM tiến hành đánh giá xếp loại A,B,C; Hạn nộp kết quả về Hội đồng thông qua Thầy Nguyên từ ngày 26 đến 28 tháng 12 năm 2018. Trân trọng

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung tâm thông báo các Tổ CM tiến hành đánh giá xếp loại A,B,C; Hạn nộp kết quả về Hội đồng thông qua Thầy Nguyên từ ngày 26 đến 28 tháng 12 năm 2018. Trân trọng

Số lượt xem : 273

Các tin khác