''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:49 10/01/2018  

BÁO CÁO THÔNG KÊ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, TRỢ CẤP DỊP TÊT NGUYÊN ĐÁN 2018

BCH Công đoàn Trung tâm, đề nghị các Tổ Công đoàn trực thuộc, báo cáo thống kế danh sách Đoàn viên với các tiêu chí sau (xem file đính kèm) ...

Tải file 1  

Số lượt xem : 868

Các tin khác