''

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:34 17/04/2018  

Tuần 16 năm 2018
Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/04/2018)

- 8h45': Trực báo. 

- Coi thi,  chấm thi TH nghề PT cấp THPT. 

- Nộp đề kiểm tra HKII khối 12 (bài in) .

Thứ Ba
(17/04/2018)

- Duyệt đề kiểm tra HKII (theo phân công ).

Thứ Tư
(18/04/2018)
Thứ Năm
(19/04/2018)
Thứ Sáu
(20/04/2018)

- 8h: Họp tổ CĐ HC- TH (CS1). 

Thứ Bảy
(21/04/2018)

- 14h30': Họp hội đồng coi thi nghề THCS theo QĐ. 

Chủ Nhật
(22/04/2018)

- 7h: Thi nghề PT khối THCS.