''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:12 13/11/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

- 7h30 : Họp CBCC tại Thành ủy. Hưởng ứng vì người nghèo 2019 (T.Bình).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Ba
(12/11/2019)

- 9h30: HN triển khai cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tại HT Sở GDĐT (T.Tân BTĐ).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

14h: Làm việc với lãnh đạo TP (T.Bình, C.Chi).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư
(13/11/2019)

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- 14h30: Duyệt dự toán NSNN năm 2020 của đơn vị tại HT tầng 3 , Phòng 301 TTHCTP (GĐ + KTT).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm
(14/11/2019)

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu
(15/11/2019)

- 7h: Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới .. 2019 tại TTVHTT Tỉnh (T.Tân BTĐ).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy
(16/11/2019)

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Chủ Nhật
(17/11/2019)