''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 10:23 24/01/2022  

Tuần 4 năm 2022
Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/01/2022)

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Ba
(25/01/2022)

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Tư
(26/01/2022)

- 8h00: Tổ chức tổng vệ sinh tại các cơ sở nhân dịp tết nguyên đán năm 2022.

- 15h00: Cúng Tất Niên các cơ sở .

- Sổ số vui xuân chào mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 ( Trực tuyến).

Thứ Năm
(27/01/2022)

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Sáu
(28/01/2022)

- Tổ chức nấu bánh Tét và làm mứt tại Cở sở 2 (24 Đặng Thái Thân).

- Tổ chức nấu bánh Tét và làm mứt tại Cở sở 2 (24 Đặng Thái Thân).

Thứ Bảy
(29/01/2022)

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chủ Nhật
(30/01/2022)

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.