''

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 07:47 16/01/2018  

Tuần 3 năm 2018
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/01/2018)

- 8h: Họp trực báo.

- Nhóm CMGDTX kiểm tra hồ sơ cá nhân.

- 13h30: Dự tôngr kết công tác Đoàn tại Thành Ủy (Cô Mai, Th.Tân).

- 14h: Họp BCHCĐ tại CS2.

Thứ Ba
(16/01/2018)

- 14h: Dự lớp nhiếp ảnh bồi dưỡng nghiệp vụ (CS2)

Thứ Tư
(17/01/2018)
Thứ Năm
(18/01/2018)

- Sơ kết Tổ GDTX (k/m BGĐ, toàn thể tổ viên)

Thứ Sáu
(19/01/2018)
Thứ Bảy
(20/01/2018)
Chủ Nhật
(21/01/2018)