Thứ Hai, 15/01/2018

Buổi sáng

- 8h: Họp trực báo.

- Nhóm CMGDTX kiểm tra hồ sơ cá nhân.

Buổi chiều

- 13h30: Dự tôngr kết công tác Đoàn tại Thành Ủy (Cô Mai, Th.Tân).

- 14h: Họp BCHCĐ tại CS2.

Thứ Ba, 16/01/2018

Buổi chiều

- 14h: Dự lớp nhiếp ảnh bồi dưỡng nghiệp vụ (CS2)

Thứ Năm, 18/01/2018

Buổi chiều

- Sơ kết Tổ GDTX (k/m BGĐ, toàn thể tổ viên)