Thứ Hai, 24/01/2022

Buổi sáng

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Buổi chiều

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Ba, 25/01/2022

Buổi sáng

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Buổi chiều

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Tư, 26/01/2022

Buổi sáng

- 8h00: Tổ chức tổng vệ sinh tại các cơ sở nhân dịp tết nguyên đán năm 2022.

Buổi chiều

- 15h00: Cúng Tất Niên các cơ sở .

- Sổ số vui xuân chào mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 ( Trực tuyến).

Thứ Năm, 27/01/2022

Buổi sáng

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Buổi chiều

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Thứ Sáu, 28/01/2022

Buổi sáng

- Tổ chức nấu bánh Tét và làm mứt tại Cở sở 2 (24 Đặng Thái Thân).

Buổi chiều

- Tổ chức nấu bánh Tét và làm mứt tại Cở sở 2 (24 Đặng Thái Thân).

Thứ Bảy, 29/01/2022

Buổi sáng

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Buổi chiều

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chủ Nhật, 30/01/2022

Buổi sáng

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Buổi chiều

- Học sinh nghi tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.