Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

- 7h30 : Họp CBCC tại Thành ủy. Hưởng ứng vì người nghèo 2019 (T.Bình).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

- 9h30: HN triển khai cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tại HT Sở GDĐT (T.Tân BTĐ).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

14h: Làm việc với lãnh đạo TP (T.Bình, C.Chi).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- 14h30: Duyệt dự toán NSNN năm 2020 của đơn vị tại HT tầng 3 , Phòng 301 TTHCTP (GĐ + KTT).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

- 7h: Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới .. 2019 tại TTVHTT Tỉnh (T.Tân BTĐ).

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy, 16/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.