''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

 » Thông tin TT » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc

Họ và tên: Trương Công Bình
Chức vụ: Giám Đốc - Bí thư chi bộ
Email:  
Điện thoại: 0914125867 - (054) 3847158
Địa chỉ: 40 Vạn Xuân

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2733

Các tin khác