''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Thông tin TT » Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc

Họ và tên:

Lê Trần Việt Sơn

Chức vụ: Giám Đốc 
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 3950

Các tin khác