''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin TT » Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Cập nhật lúc : 14:32 30/10/2018  

Phó Giám Đốc 1

                         

Họ và tên:  Th.S Lê Mạnh Dũng
Chức vụ:  Phó Giám Đốc - Đảng ủy viên
Email:  
Điện thoại:  0989769655
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
-  Phụ trách chuyên môn.

Số lượt xem : 686