''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin TT » Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc

 
Họ và tên:  Lê Trần Việt Sơn.
Chức vụ:  Giám đốc
Email:  ltvson.tphue@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại:  0985005013
   
 

Số lượt xem : 4603