''

Ngày 17 tháng 02 năm 2019

 » Thông tin TT

Thông tin TT

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu trung tâm
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế được thành lập vào tháng 7 năm 2016; Theo Quyết định số 1595/ QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành phố Huế, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Thành Nội, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Nguyễn Du, một bộ phận Tổng hợp - Hướng nghiệp trường THPT Cao Thắng và tiếp nhận nhiệm vụ từ Trường Trung cấp nghề Huế để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Huế.

I. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

- Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

- Chương trình Bổ túc Tiểu học, Bổ túc THCS, Bổ túc THPT.

- Bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chuyên đề, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Liên kết các trường Cao đẳng, TCCN mở các lớp trung cấp cho cán bộ thanh niên trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ cập bậc Trung học, tư vấn cho các Trung tâm học tập cộng đồng.

II. Thành tích:

Địa chỉ:   Số 182 Phan Chu Trinh - TP Huế

ĐT:         054.3822894

Email:     tttx.hue@thuathienhue.edu.vn

Số lượt xem : 12424